poniedziałek, 23 grudnia 2013

Radhanath Swami o prawdziwym wielbicielu

Owocem duchowej wiedzy jest pokora oraz pragnienie służenia Panu i Jego wielbicielom. Esencja najwyższej wiedzy w stworzeniu - choć bardzo obszernie i bardzo filozoficznie wyjaśniona w pismach objawionych - jest w rzeczywistości bardzo prosta. Prawdziwy wielbiciel to ten, kto nigdy nie wynajduje wad u innych. Pisma nie mówią, że dobrym wielbicielem jest osoba bardzo uczona lub bardzo wyrzeczona. Ten, kto jest pokornym sługą Pana, nigdy nie dostrzeże żadnej wady u kogokolwiek. Z drugiej strony, będzie zawsze widział pozytywną sposobność wyniesienia innych w duchowej świadomości. Jest tak pokorny i delikatny, że nie czuje by miał jakiekolwiek prawo do widzenia wad u innych. Jest to jednym z najistotniejszych symptomów osoby, która doznała przemiany serca i prawdziwie smakuje gloryfikowanie Pana.

poniedziałek, 16 grudnia 2013

Radhanath Swami o powierzchownej wierze

Ludzie nie posiadają realizacji wiedzy Absolutu. Z powodu uwarunkowanego stanu świadomości, ich tendencją jest odnoszenie wszystkiego do własnego doświadczenia. Jest to naturą fałszywego ego - każdą rzecz musi pojąć w oparciu o relatywne doświadczenia zdobyte w tym świecie. To właśnie z tego powodu tak wiele osób ma problem, by tak naprawdę i głęboko wierzyć w Boga. Większość ludzi z religii całego świata mówi, że wierzy w Boga tylko dlatego, że chcą w Niego wierzyć dla poczucia bezpieczeństwa, które taka wiara daje. Boją się, że bez Boga życie stałoby się całkowicie pozbawione celu. Ale w głębi serca oni tak naprawdę nie wiedzą, czy On istnieje czy nie. Nie chcą się do tego przyznać przed sobą, a co dopiero mówić o przyznaniu się przed innymi czy społeczeństwem.

poniedziałek, 9 grudnia 2013

Radhanath Swami o poszukiwaniu przyjemności

Przyjemność jest motywującą siłą w życiu każdego z nas. Jeśli uważnie przeanalizujemy wszystko, co robimy przekonamy się, że naszą motywacją jest pogoń za przyjemnością. Bhagavat-gita opisuje trzy siły materialnej natury: dobroć, pasję oraz ignorancję. Zgodnie z tymi siłami, różne klasy ludzi poszukują przyjemności w pewien określony sposób. Ci, w sile ignorancji szukają jej w odurzaniu się, śnie oraz czynach pełnych gwałtu i okrucieństwa. Ci, w sile pasji poszukują jej gromadząc wielkie fortuny, zdobywając prestiż oraz oddając się czynnościom zmysłowym. Natomiast ci, w sile dobroci doznają przyjemności w działaniu dla dobra innych – w uczuciu, że daje się datki, wyciąga pomocną dłoń dla korzyści innych. Jednak w każdym przypadku poszukujemy tego samego nieuchwytnego celu - przyjemności.